Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wejrzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. J 3,16

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego…

Wielki Piątek

Cóż więcej można powiedzieć?

Można tylko chylić czoła przed Bogiem zdeterminowanym miłością także do ciebie i do mnie, który nie wahał się poświecić tak wiele, nie zwracając uwagi na to, czy uważamy siebie za wartych takiego poświęcenia, czy nie. Dla Niego jesteśmy Jego warci.

Umierając straszną śmiercią na krzyżu, przyjął na siebie karę za grzechy każdego z nas i otworzył szeroko bramy Bożego Królestwa dla tych, którzy Mu ufają.

Zaufanie Bogu to wszystko, czego potrzeba, dokładnie wszystko. Wydaje się to takie proste, a jednak… „Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu” (Mk 9,24)..

ks. Grzegorz Giemza

Rozważanie pochodzi z książki „Cały rok blisko” wydanej przez wydawnictwo Warto, którą można kupić tutaj.

%d bloggers like this: