Chrystus Pan mówi: Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Obj 1,18

Chrystus Pan mówi: Byłem umarły, lecz oto żyję na…

Wielkanoc

W dość ciekawy sposób postrzegamy dzisiaj świat i życie. Coraz więcej środków przeznaczamy na jego zachowanie i ochronę. Żyjemy coraz dłużej, coraz dłużej jesteśmy aktywni, a im jesteśmy starsi, tym więcej inwestujemy w ułudę zachowania młodości i nie przyjmujemy do wiadomości, że czas upływa. Jest nam tu, na świecie, coraz lepiej. Jednak każdy dzień życia przybliża nas do śmierci, której za wszelką cenę chcielibyśmy uniknąć.

Kiedy czytam słowa z Objawienia 1,18, wyłania się z nich jednak inny obraz. Może trochę w pierwszym momencie paradoksalny. Jest to obraz życia, które przychodzi przez śmierć, a ta ostatnia nie jawi się jako koniec, lecz początek wszystkiego. Ale przecież jeśli chcemy coś w życiu osiągnąć, to też płacimy za to wieloma wyrzeczeniami. Jeżeli tu i teraz chcemy być użyteczni dla Boga, potrzebujemy pogrzebać swoje cele i swoje ambicje. Zawsze było tak, że „Kościół wzrastał przez krew męczenników”.

Drugim paradoksem jest to, że życie można zachować jedynie wówczas, gdy się je straci, dobrowolnie odda. Zderzają się tutaj dwa światy, ten „tu i teraz” i wieczny. W pierwszym ważne jest szukanie własnych korzyści i stawianie siebie na pierwszym planie. Drugi pokazuje naszą ułomność i kruchość. Prawda jednak jest taka, że o własnych siłach nie osiągniemy Bożego Królestwa.

Trzeci paradoks polega na tym, że moc objawia się w słabości. Śmierć obnaża słabość i nicość człowieka. Kończy, często bardzo brutalnie, wszystkie jego dzieła i plany. Bez względu na to, kim tu jesteśmy i co osiągnęliśmy, musimy stąd odejść. Słowa Jezusa są jednak dowodem na to, że jest kimś, kto tę śmierć pokonał. Był tam i wrócił. Żyje! Otworzył, co od wieków było zamknięte. Uwolnił uwięzionych. Dał nowe życie.

Nie ma nic cenniejszego niż życie. Życie wieczne.

Paweł Gumpert, diakon

Rozważanie pochodzi z książki „Cały rok blisko” wydanej przez wydawnictwo Warto, którą można kupić tutaj.

%d bloggers like this: