Drogowskazy chrześcijanina – 3 grudnia

Rozważania tygodniowe

Drogowskazy chrześcijanina – 3 grudnia

Wiedzcie, że cudownie okazał mi Pan łaskę. (Ps 4,4)

Jakby chciał przez to powiedzieć: „Dlaczego chwiejesz się to w jedną, to w drugą stronę, szukasz rady i pomocy tu i tam, miła ci każda pociecha? Wszystko to daremne, nic nie pomoże i jest oszukiwaniem samego siebie”. Poznaj i wiedz, słuchaj i wierz: pewnym o niezmiennym stwierdzeniem jest, że kto chce być świętym Boga, posiąść jego łaskę i być w jego oczach miłym i mu się podobać, ten musi się zgodzić z tym, że Bóg będzie w nim cudownie działał. Nie może on jednak nigdy być cudowny tam, gdzie może ci pomóc twoja czy innych rada i pomoc, gdyż wtedy nie ma tu nic cudownego, bo może pojąć to twój rozum. Ale gdy zwątpisz w siebie i we wszystko inne i powierzysz swą sprawę jedynie Bożej woli, wtedy twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a twoje prawo Bóg ukaże jak słońce w południe, jak jest to opisane w Psalmie 37,6. Ale to wszystko stanie się w taki sposób i o takiej porze, że ani ty, ani nikt inny się nie spodziewa.

Marcin Luter

Rozważanie pochodzi z książki „Drogowskazy chrześcijanina na każdy dzień” wydanej przez wydawnictwo Warto, którą można kupić tutaj.

%d bloggers like this: