Drogowskazy chrześcijanina – 7 stycznia

Rozważania tygodniowe

Drogowskazy chrześcijanina – 7 stycznia

I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. (Mt 3,17)

Takie kazanie głosi największy Kaznodzieja z największej i najwyższej kazalnicy – z nieba, a kazanie to jest największym kazaniem, przewyższającym wszystkie inne w świecie, gdyż wszechmocny, wieczny, miłosierny Bóg mówi o swym równie wszechmocnym, umiłowanym Synu: „Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem”. Największym zaś uczniem i słuchaczem tego kazania jest Duch Święty, trzecia Osoba boskiego majestatu. Takimi są wielki kaznodzieja, kazanie i słuchacz i nie może być nic większego. Dlatego milczą mili aniołowie i w ciszy przysłuchują się największemu Kaznodziei, Bogu, Ojcu wszechmogącemu, co głosi On o swum umiłowanym Synu, w którym ma upodobanie. Ale możesz rzec: „Co mi to pomoże? Chrystus jest Synem Bożym i bez grzechu. JA zaś jestem biednym grzesznikiem, w grzechu poczętym i narodzonym. Dlatego z powodu moich grzechów nie będzie tak wspaniale przy moim chrzcie”. Jednak tak nie powinieneś sądzić, ale musisz przyjść ze swoim chrztem do chrztu Chrystusa, tak aby chrzest Chrystusa był twoim chrztem, a twój chrzest chrztem Chrystusa – by były w istocie jednym chrztem.

Marcin Luter

Rozważanie pochodzi z książki „Drogowskazy chrześcijanina na każdy dzień” wydanej przez wydawnictwo Warto, którą można kupić tutaj.

%d bloggers like this: