Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów. Za 4,6

Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu…

Święto Zesłania Ducha Świętego

Za początek istnienia Kościoła chrześcijańskiego w tradycji ko ścielnej przyjmuje się Zesłanie Ducha Świętego. To w tym dniu, jak relacjonują Dzieje Apostolskie, w wyniku zwiastowania wygłoszonego przez apostoła Piotra w Jerozolimie uwierzyło i dało się ochrzcić około trzech tysięcy ludzi. Wydarzenie to wywołało wielkie poruszenie, wielu było zszokowanych, a nawet zgorszonych tym, co się stało. Uczniowie po otrzymaniu Ducha Świętego zaczęli mówić różnymi językami, tak że każdy słuchający mógł usłyszeć ewangelię zwiastowaną w swoim własnym języku. To nie dzięki oratorskim wypowiedziom kaznodziejów, ale dzięki da- rowi Ducha Świętego mogło uwierzyć tak wielu ludzi.

Moc Ducha Świętego jest nieoceniona. On działa dzisiaj wśród nas. Duch Święty to ten, który nas pociesza, zgromadza i poświęca. Pozwala nam wierzyć i tej wiary nie tracić. Dzięki Bogu bez przeszkód możemy słuchać Słowa Bożego w swoim ojczystym języku, sami możemy je czytać. Korzystajmy z tego daru i przywileju. Nie polegajmy w życiu na własnej mocy ani sile, ale pozwólmy prowadzić się Duchowi Świętemu. On bowiem ma moc zmieniać ludzkie serca i ludzkie życie.

ks. Wojciech Froehlich

Rozważanie pochodzi z książki „Cały rok blisko” wydanej przez wydawnictwo Warto, którą można kupić tutaj.

%d bloggers like this: