Pamiętnymi uczynił cuda swoje; łaskawy i litościwy jest Pan. Ps 111,4

Pamiętnymi uczynił cuda swoje; łaskawy i litościwy jest Pan.…

Wielki Czwartek

Czym jest pamięć? Dla jednych jest to gromadzenie danych w mózgu po to, aby we właściwym czasie móc je wydobyć i wykorzystać, dla innych pamięć to megabity danych przechowywanych na twardych dyskach lub innych nośnikach. We fragmencie Psalmu 111 chodzi o inną pamięć, pamięć która pomaga przetrwać trudne dni, odnaleźć utraconą motywację, odnowić zapomniane relacje – czyli pamięć o dobru, jakiego się doznało.

Ostatni wieczór, jaki spędził Jezus ze swoimi uczniami, to pascha. Święto pamięci wspaniałego wyzwolenia narodu izraelskiego z niewoli w Egipcie. Wspominano wtedy, jak Izraelici jedli w swoich domach baranka i oczekiwali na powrót z niewoli do Ziemi Obiecanej. Jezus wiedział, że następnego dnia ludzkość wyruszy w drogę w kierunku utraconego raju, zerwanej relacji z Bogiem . Dlatego bierze chleb paschalny przygotowywany bez zakwasu i wskazuje, że to jest Jego ciało wydane na śmierć, bierze kielich z winem i mówi: „to jest krew nowego przymierza”, jakie Bóg zawiera ze swoim ludem. A potem nakazuje uczniom, aby przypominali sobie ten moment często, bardzo często.

Cud Łaski – sam Stwórca oddaje się za stworzenie – musimy ciągle sobie przypominać, szczególnie gdy dopadnie nas zniechęcenie, przytłacza ciężar codzienności lub ogarnia lęk przed przyszłością. Wieczerza Pańska – Sakrament Ołtarza – Eucharystia, to przypominanie, że celem naszym jest Boże Królestwo, przygotowane dla nas od założenia świata. Przystępowanie do Komunii jest potrzebne każdemu chrześcijaninowi, aby „odświeżyć jego krótką pamięć” o dobru, jakie już spotkało nas w dotychczasowym życiu z ręki Boga. To przypominanie sobie, że jest się obdarowanym (niezasłużenie) Bożą Łaską.

ks. Grzegorz Giemza

Rozważanie pochodzi z książki „Cały rok blisko” wydanej przez wydawnictwo Warto, którą można kupić tutaj.

%d bloggers like this: