U Ciebie jest odpuszczenie, aby się Ciebie bano. Ps 130,4

U Ciebie jest odpuszczenie, aby się Ciebie bano. Ps…

Wiersz ten został zaczerpnięty ze znanego psalmu pokutnego, zaczynającego się od słów: „Z głębokości wołam do Ciebie, Panie!”.  W oparciu o treść tego psalmu powstała znana pieśń spowiednia napisana przez Marcina Lutra „Z głębokiej nędzy w grzechu mym…”.

Po wyznaniu grzechów przychodzi czas na wiarę w odpuszczenie. Tak zresztą brzmi jedno z pytań w porządku spowiedzi. Po wyznaniu „żałuję” trzeba odpowiedzieć na pytanie: „Czy wierzysz w odpuszczenie grzechów przez Pana naszego Jezusa Chrystusa?”. Psalmista tę wiarę wyznaje słowami: „Lecz u Ciebie jest odpuszczenie”.

Autor psalmu nie wiedział o tym, co wydarzyło się kilka wieków później na Golgocie. My rozumiemy, dlaczego „odpuszczenie jest u Boga”. Bo Jezus Chrystus, niewinny Boży Syn, zapłacił na krzyżu swoją śmiercią za grzechy całego świata. Zapłata została dokonana, a grzechy każdego, kto żałując za nie z wiarą, przyjmuje tę odkupieńczą o arę, są przebaczone. Od tej pory już ich nie ma. Bóg oddalił je jak „wschód od zachodu” i nigdy już o nich nie wspomni. Człowiek może czuć się wolny, oczyszczony, pojednany z Bogiem, a w jego sercu panuje pokój Boży.

Ale czy oprócz tych wszystkich korzyści, jakie odnosi człowiek ze szczerej pokuty i wiary, przyświeca temu procesowi jeszcze jakiś wyższy cel? Czy Bóg też odnosi jakąś korzyść? Przecież to Jego dzieło, to On najwięcej poświęcił, aby odpuścić grzechy człowiekowi. Tak! Bóg ma w tym cel: „Aby się Ciebie bano” – powiada psalmista.

Bojaźń Boża to po prostu posłuszeństwo wobec Jego woli, to cześć i szacunek dla Boga. Gdy taka jest nasza postawa, cel zostaje osiągnięty.

ks. Adam Podżorski

Rozważanie pochodzi z książki „Cały rok blisko” wydanej przez wydawnictwo Warto, którą można kupić tutaj.

%d bloggers like this: