Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się. Pan jest blisko. Flp 4,4–5

Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się. Pan…

Nie chodzi o hurraoptymizm ani o beztroskę. Nie jesteśmy wzywani, by swoje siły koncentrować na poszukiwaniu sytuacji, w których moglibyśmy doświadczać czegoś przyjemnego, czy na szukaniu okazji do śmiechu. Pisząc list do Filipian, apostoł wiedział, że życie jest pełne trudnych doświadczeń – sam przebywał w więzieniu.

Jesteś więźniem lęku o przyszłość? Przepełnia cię troska o stan zdrowia? Zamartwiasz się złymi relacjami w domu, w pracy? Obawiasz się, jak to będzie, gdy przy stole wigilijnym zabraknie kogoś z najbliższych: ojca, matki, dziecka, współmałżonka? Czujesz się zagubiony, osamotniony, zawiedziony? Pomyśl o tym, że Pan jest blisko! Bóg nie jest daleki, nieznany. W Jezusie Chrystusie przychodzi do nas, udowadnia swą dobroć i miłość. Jest blisko zawsze: gdy rodzi się w Betlejem i gdy umiera na krzyżu, gdy powstaje z martwych i wstępuje do nieba, gdy tam przebywa i gdy do nas powraca. Jest bliski w dziele stworzenia i w dziele zbawienia, bliski poprzez swoje Słowo i poprzez swego Ducha.

Radość chrześcijanina ma swoje źródło w pewności, że Pan jest blisko. Jest to radość niezależna od okoliczności, wypływa z wiary, iż Chrystus nigdy nie zostawia nas samymi.

Podobnie jak miłości i pokoju, doświadczają jej ci, których wypełnia i przemienia Duch Chrystusowy (Gal 5,22). Bóg pragnie, by owocem Jego obecności w nas były miłość, radość i pokój. Takiego stanu doświadcza ten, kto pojednał się z Bogiem i trwa w żywej więzi z Nim.

Gdy nad polami betlejemskimi otwarło się niebo, anioł oznajmił: „Zwiastuję wam radość wielką…”. Ta sama radość zapanuje, gdy Zbawiciel przybędzie, by zabrać swą trzodę do siebie.

Marek Cieślar, ewangelista

Rozważanie pochodzi z książki „Cały rok blisko” wydanej przez wydawnictwo Warto, którą można kupić tutaj.

%d bloggers like this: