Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego! Iz 6,3

Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka…

Święto Trójcy Świętej Trinitatis

Życie człowieka jest jak wędrówka po linie rozciągniętej nad przepaścią. Podstawową zasadą bezpiecznego przejścia na drugą stronę jest koncentracja na jednym punkcie i wiara w osiągnięcie zamierzonego celu, jak również utrzymanie niezbędnej równowagi. Upadek z dużej wysokości może skończyć się kalectwem albo śmiercią. Można powiedzieć, że w życiu nieraz ryzykujemy i chodzimy po linach rozpiętych nad mniejszymi lub większymi przepaściami, podejmujemy bardziej lub mniej ryzykowane zadania. Nie zawsze jesteśmy do nich przygotowani i nie zawsze zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie na nas czekają. Każdy rozsądny człowiek zabezpiecza się w jakiś sposób, np. zakładając odpowiedni pas bezpieczeństwa albo rozpinając pod liną siatkę, która ma za zadanie złagodzić skutki ewentualnego upadku.

Podobnie jest z naszym duchowym życiem. Bóg Ojciec, powołując nas do życia na ziemi i przyjmując nas w Chrzcie Świętym do grona swoich dzieci, ustawia nas na starcie i wskazuje cel, do którego mamy dążyć. Tym celem jest życie wieczne. Poprzez Słowo Boże daje nam wskazówki, jak poruszać się po tej cienkiej linie, uczy nas miłości, cierpliwości, wiary i odpowiedzialności. Zdaję sobie jednak doskonale sprawę z tego, że często zdarzają się nam momenty zachwiania, nieraz tracimy z oczu postawiony cel, dlatego Bóg posłał Jezusa Chrystusa. By nas ratować w chwilach zwątpienia, byśmy w wyniku upadku nie zginęli, ale ponownie wzmocnieni mogli podążać do celu. Chrystus – jednocześnie Bóg i człowiek – przez swoją śmierć daje nam udział w życiu wiecznym i przez Ducha Świętego wzmacnia nasze oczekiwanie na Jego powtórne przyjście.

Tajemnica Trójcy Świętej łączy wszystkich chrześcijan na ziemi, dlatego możemy dziś razem jednym głosem z prorokiem Izajaszem zaśpiewać: „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszelka ziemia chwały jego!”.

ks. Wojciech Froehlich

Rozważanie pochodzi z książki „Cały rok blisko” wydanej przez wydawnictwo Warto, którą można kupić tutaj.

%d bloggers like this: