Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. 1 J 3,8

Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła…

Panie mój, dzisiejsza rozmowa z Tobą o dzieciach Bożych i dzieciach diabelskich jest dla mnie bardzo trudna. Kain i Abel, ni nawiść i miłość, zło i dobro, kolory graniczne: czerń i biel!? Jak to przełożyć na moje życie? Codzienność jest szara, każe iść na kompromisy, skłania mnie do tego, bym przymykała oko na to, na co nie mam wpływu. I nie tylko na to. Czasem już nie mam siły. Wydaje mi się, że dokonałam niewłaściwych wyborów, byłam złym przykładem, Twym antyświadectwem… Jak koła ratunkowego chwytam się obietnicy, że Ty „zniweczyłeś” szatana, który nie ma władzy nad człowiekiem. Twoje objawienie – przez życie w ciele, Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie – to moja siła do przezwyciężania zła, również tego ukrytego w najgłębszych zakamarkach mego serca. Wówczas, i tylko z Tobą, Panie, łatwo jest „szukać czasu, gdy budził się spragniony w kamiennych domach. Osłaniał oczy przed słońcem. Zamieniał wodę w najlepsze wino. Szukać brzegu tamtego jeziora, rysunku na piasku. Wypłynąć na połów. Pogubić wszystkie srebrniki. Uwolnić kamień z zaciśniętej dłoni” (Katarzyna Zychla, Z perspektywy źdźbła, seria: Kwiaty polskie, b.m. 2010, s. 12)

Pomoc moja jest od Pana,
Który uczynił niebo i ziemię.
Niechaj nie da się potknąć twej nodze,
Niech nie drzemie stróż twój.
Oto nie drzemie
Ani nie zasypia stróż Izraela.
Pan stróżem twoim,
Pan cieniem twoim po prawicy twojej.
Słońce nie będzie cię razić za dnia
Ani księżyc w nocy.
Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła,
Strzec będzie duszy twojej.
Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego,
Teraz i na wieki.
(z Psalmu 121)

Aleksandra Błahut-Kowalczyk, diakon

Rozważanie pochodzi z książki „Cały rok blisko” wydanej przez wydawnictwo Warto, którą można kupić tutaj.

%d bloggers like this: