Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy On i zwycięski. Za 9,9

Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy On i…

Ewangeliści Mateusz i Jan powtarzają wołanie Zachariasza: „Oto twój Król przychodzi” (Mt 21,5; J 12,15). Nie cytują jednak słów proroka: „sprawiedliwy On i zwycięski”. Nie wspominają o radości, choć proroctwo Zachariasza rozpoczyna się okrzykiem: „Wesel się bardzo, córko syjońska!”. Jan, zamiast wzmiankować o radości, pisze: „Nie bój się, córko syjońska!”. Uczniowie Jezusa odnoszą bowiem starotestamentowe proroctwo do wjazdu Jezusa do Jerozolimy w dniu, który rozpoczął pełen dramatycznych wydarzeń tydzień, zwany dzisiaj Wielkim. Mateusz i Jan, jako Izraelici, bez wątpienia znali pełną treść proroctwa, ale prowadzeni przez Ducha Świętego, powtarzają za Zachariaszem tylko te słowa, które się właśnie wypełniły. Dlatego obaj podkreślają, że Jezus wjechał do Jerozolimy, siedząc na ośle, źrebięciu oślicy, jak zapowiedział prorok. Łagodny, pełen pokory Król przybył do Jerozolimy, by oddać swoje życie w ofierze za nasz grzech. Tak ucieleśniła się treść Jego imienia „Jahwe wybawia”, tak wypełniło się, ale tylko częściowo, słowo proroka o imieniu „Jahwe pamięta”. Zapowiedź proroka dopełni się, gdy Chrystus powróci na ziemię jako sprawiedliwy, zwycięski Król.

Nie przypadkiem przypominamy sobie proroctwo Zachariasza zarówno w Niedzielę Palmową, jak i na początku adwentu. Gdy Chrystus przybył do Jerozolimy, by umrzeć na krzyżu, wypełniło się kilkaset proroctw Starego Testamentu. Podobnie kilkaset proroctw wypełni się, gdy Jezus przybędzie do nas po raz drugi. Jego powrót jest pewny, zapowiadają go prorocy, psalmiści, autorzy Nowego Testamentu. Podkreślają, że przybędzie On, by dokonać sprawiedliwego sądu nad światem, by ostatecznie zwyciężyć wszelkie zło. Będzie to wspaniałe i radosne wydarzenie dla tych, którzy oczekują na Jego przyjście.

Marek Cieślar, ewangelista

Rozważanie pochodzi z książki „Cały rok blisko” wydanej przez wydawnictwo Warto, którą można kupić tutaj.

%d bloggers like this: