A umarł [Chrystus] za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony.

 — 2 List do Koryntian 5,15

To miłe, słodkie kazanie nic ci nie pomoże, jeśli mówisz: „Chrystus umarł i zmartwychwstał za grzeszników, dlatego ufam, że i za mnie”. tak, to prawda. Ale ty wciąż chcesz tkwić w starej skórze i tego kazanie potrzebujesz dla zakrycia swych obrzydliwych żądz, pychy, rozpusty. ten tekst bowiem mówi, że tej pociechy nie możesz odnosić do siebie, bo choć Chrystus umarł i zmartwychwstał za wszystkich, to jednak nie dla ciebie, który tego zmartwychwstania nie pochwyciłeś wiarą. Widziałeś dym, ale nie poczułeś ognia; słyszałeś słowa, ale nie odebrałeś ich mocy.

Marcin Luter

Tego dnia w 1522 roku Marcin Luter ostatecznie opuszcza kryjówkę na zamku Wartburg i powraca do Wittenbergi.


Rozważanie pochodzi z książki „Drogowskazy chrześcijanina na każdy dzień” wydanej przez wydawnictwo Warto, którą można kupić tutaj.