Głos się odzywa: Przygotujcie na pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego!

— Księga Izajasza 40,3

Właściwym urzędem Jana jest przygotowanie drogi dla Chrystusa. Ma on za zadanie ukorzyć świat, głosząc, że wszyscy są grzesznikami, straconymi, potępionymi, biednymi, potrzebującymi, nędznymi ludźmi i że nie ma żadnego żywota, dzieła, stanu jakby nie świętego, pięknego czy dobrego, które by nie było potępieniem, jeśli Chrystus Pan nie będzie wśród nich mieszkać, działać, przebywać i żyć i wszystko, co się będzie dziać i czynić, będzie przez wiarę w niego. Zatem wszyscy potrzebują Chrystusa i winni ze wszystkich sił starać się mieć udział w jego łasce. Tam, gdzie głosi się, że dzieło i życie człowieka są niczym, tam jest prawdziwy głos Jana na pustyni i czysta, nieskażona prawda chrześcijańskiej nauki. Na tym polega naprawdę przygotowanie drogi Panu, jej wytyczanie i przecieranie.

Marcin Luter

Rozważanie pochodzi z książki „Drogowskazy chrześcijanina na każdy dzień” wydanej przez wydawnictwo Warto, którą można kupić tutaj.