Lepsza jest odrobina u sprawiedliwego niż mnóstwo dostatków u bezbożnych.

— Księga Psalmów 37,16

Chrześcijanin nie gromadzi sobie rzeczy ziemskich – ma swój skarb złożony w niebie, na łonie Boga, i może powiedzieć: „Miły Panie, wiem, że masz jeszcze wiele więcej, masz o wiele więcej, niż możesz rozdać. Niczego mi u Ciebie nie brakuje. Bo gdyby tak nie było, to niebo spuściłoby na ziemię deszcz guldenów! Tyś jest moimi skrzyniami, spichlerzem i strychem, w Tobie mam wszystkie skarby. Gdy mam Ciebie, niczego mi nie brakuje”. Oto tacy są prawdziwi chrześcijanie. Gdybyśmy tylko mogli uwierzyć, niczego by nam nie brakowało. Nasz Pan Bóg jest dobrym złotnikiem, który z jednego guldena umie wykonać ich więcej niż sto tysięcy. Nie idzie tu o jakąś sumę pieniędzy: komuś z niewierzącym sercem może nie wystarczyć i tysiąc guldenów, gdy drugiemu, który zaufał Bogu, wystarcza jeden gulden. Wszystko opiera się na Bożym błogosławieństwie.

Marcin Luter

Rozważanie pochodzi z książki „Drogowskazy chrześcijanina na każdy dzień” wydanej przez wydawnictwo Warto, którą można kupić tutaj.