[…] otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę.

— Ewnagelia Mateusza 2,11

Jak winniśmy używać naszych pieniędzy i majętności (jeśli je posiadamy), aby zachowane i poszerzone zostało Królestwo Pana naszego, Chrystusa i by głodne dzieci zostały nakarmione? Oto winniśmy tymi pieniędzmi i majątkiem tak rozporządzać, byśmy mieli pilnych kaznodziejów ewangelii, dobre sługi Kościoła i nauczycieli, aby biedni, którzy z powodu choroby czy innego nie potrafią zdobyć środków do życia, mieli na utrzymanie. A szczególnie winniśmy zadbać o wychowanie młodzieńców chętnych do nauki, aby nasi potomkowie mieli również prawych kaznodziejów i sługi Kościoła. Gdyż winniśmy tu postępować jak mądry, przewidujący ogrodnik, który zawsze zaszczepia młode drzewka, aby gdy w tym czy następnym roku jakieś stare drzewo umrze, można było na tym miejscu postawić inne, które przynosi owoce. Kto tak użyje swych pieniędzy, ten obdarowuje i ofiaruje je Dzieciątku Jezus tak samo, jak tamci mędrcy.

Marcin Luter

Rozważanie pochodzi z książki „Drogowskazy chrześcijanina na każdy dzień” wydanej przez wydawnictwo Warto, którą można kupić tutaj.