Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni
jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się.
— 1 List Piotra 3,14

Gdy świat ma pełne sakiewki i kufry, jest pełen odwagi i buty. To z powodu pychy i buty bogatego chłopa nawet sam diabeł nie jest z nim w stanie dojść do ugody. Inny znów pyszni się swym pochodzeniem i władzą, uznaniem i szacunkiem u ludzi. Jeśli ktoś jest roztropny i mądry, to pyszni się swym rozumem i rozpycha się wszędzie, tak że każdy mu ustępuje. jeśli ktoś góruje na drugim w czymkolwiek: we wiedzy, czci, umiejętności, bogactwie czy innych dobrach, to nie ustąpi ani o piędź względem niego. To jest jednak pycha głupca i dziecinada. Zaś chrześcijanie poza Chrystusem, swym Panem i Bogiem, nie posiadają niczego, na czym mogliby się oprzeć. Dla niego porzucają wszystko i mogą powiedzieć: „jeślibym miał zaprzeć się i opuścić mego Chrystusa, to wolałbym raczej utracić życie, cześć i majątek, dom i gospodarstwo, żonę i dzieci, i wszystko”. Ta odwaga nie może być fałszywa i zwodnicza, gdyż swą podporę znajdują nie w chwilowych i przemijających rzeczach tego świata.

Marcin Luter

Rozważanie pochodzi z książki „Drogowskazy chrześcijanina na każdy dzień” wydanej przez wydawnictwo Warto, którą można kupić tutaj.