Drogowskazy chrześcijanina – 22 września

Oto ja wystąpię przeciwko prorokom – mówi Pan – którzy używają swego języka i mówią, że to „wyrocznia”. Oto ja wystąpię przeciwko prorokom, którzy za proroctwa podają sny kłamliwe – mówi Pan – a opowiadając je, zwodzą mój lud swoimi kłamstwami i przechwałkami. […] oni zaś temu ludowi zgoła nic nie pomagają – mówi Pan.

 — Księga Jeremiasza 23,31-32
Czytaj dalej „Drogowskazy chrześcijanina – 22 września”