Dziękczynne Święto Żniw oraz piknik parafialny 2015

20 września 2015 r.  w 16 niedzielę po Trójcy Świętej, w filiale Marklowice odbyło się Dziękczynne Święto Żniw. O godzinie 14.00 ks. Dariusz Madzia wprowadził, przed pięknie ustrojony darami z tegorocznych plonów ołtarz, dzieci ze szkółki niedzielnej, które przyniosły do błogosławieństwa Biblię, chleb, kwiaty oraz w koszyczkach owoce i warzywa.