Spotkanie dla małżeństw luty 2016

Radość z Pana jest naszą ostoją (Neh.8,10b) – to temat kolejnego spotkania dla małżeństw, które odbyło się 13 lutego br. w Kościele w Marklowicach. Gośćmi spotkania byli Elżbieta i Marek Cieślarowie z Cieszyna, dzięki którym mogliśmy wspólnie zastanowić się, czym jest radość, jakie jest jej źródło i w jaki sposób wpływa ona na …