Stało się już tradycją, że dwa razy do roku w naszym filiale w Marklowicach w okresie przedświątecznym organizujemy spotkania dla osób starszych.

Po nabożeństwie udaliśmy się na spotkanie przy ciastku i kawie. W naszej salce 8 grudnia zgromadziło się blisko 30 osób. Podczas spotkania panuje miła i przyjazna atmosfera, bywa bardzo wesoło. Dla niektórych jest to jedna z nielicznych okazji do spotkań towarzyskich. Przy odświętnie udekorowanych stołach miło mija czas, aż nie chce się wychodzić.

W trakcie spotkania ks. proboszcz Marcin Brzóska opowiedział co dzieje się w naszej parafii, o przebiegającym remoncie kościoła Jezusowego, podziękował za datki przekazane na ten cel, zaprosił również do uczestnictwa w koncertach i spotkaniach adwentowych w naszych kościołach.

W moim imieniu dziękuję wszystkim, którzy wkładają swoje zaangażowanie w pracę naszego filiału, życzę wszystkim zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

Prezbiter Aneta Czudek


Galeria

Zdjęcia: Ludmiła Walica

Adwentowe nabożeństwo dla seniorów – 8 grudnia 2019