W drugiej połowie września zborownicy z Marklowic brali udział w remoncie płotu na cmentarzu. Po wcześniejszym zdemontowaniu i zawiezieniu do piaskowania metalowe przęsła zostały pomalowane i powieszone na miejsce przez parafian w różnym wieku. Serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc zarówno fizyczną, jak i finansową.

Rada filiału