Znów są wakacje! Każdy z nas czy młodszy, czy starszy cieszy się, bo przed nami lato – czas upragnionego odpoczynku. W tej miłej atmosferze mogliśmy cieszyć się także radosnym świętem naszego kościoła w Marklowicach i tutejszego zboru. Dokładnie 28 czerwca 1987 roku odbyła się uroczystość poświęcenia nowo wybudowanego kościoła, dlatego w niedzielę 23 czerwca 2019 obchodziliśmy 32 rocznicę poświęcenia kościoła.

Uroczyste nabożeństwo rozpoczęło się o godzinie 10.00 procesjonalnym wejściem członków rady filiału wraz z księżmi przy preludium organowym. Kościół był wypełniony do ostatniego miejsca. Nabożeństwo poprowadził proboszcz naszej parafii i opiekun filiału w Marklowicach – ks. Marcin Brzóska. Kazanie wygłosił ks. Oskar Wild, który aktualnie jest wikariuszem w parafii w Wiśle Centrum. Swoje rozważanie odniósł do słów Psalmu 84, 2-13. Podkreślił, że wielkim błogosławieństwem i łaską dla zboru jest miejsce, gdzie bez ograniczeń mogą wielbić Boga, wysławiać Jego Imię i modlić się. Kościół jest naszym domem, przybytkiem Boga, gdzie nieustannie możemy do Niego przychodzić. Aby w Marklowicach mógł powstać kościół wymagało to poświęceń i mozolnej pracy. Możemy być dumni z tego, co wysiłkiem wielu, udało się zbudować w Marklowicach. Jednak ksiądz przestrzegł, by nie poprzestawać tylko na rozpamiętywaniu przeszłości, upajaniu się sukcesem. Aby zbór był żywy, musi stale się rozwijać i pielęgnować swoją wiarę, studiować Słowo Boże i modlić. Przypomniał, że mamy dom u Boga w niebie, który dzięki doskonałej ofierze Jezusa Chrystusa stał się także naszym udziałem, darmo z łaski przez wiarę. Na koniec kaznodzieja przekazał pozdrowienia. Nabożeństwo uświetnił chór Hażlach-Zamarski, który poprowadził nas w śpiewie. Na szczególne uznanie zasługuje polska aranżacja wzruszającej pieśni You Rise Me Up – Podnosisz mnie. 

Od kilku lat tradycją filiału w Marklowicach jest piknik po nabożeństwie na pamiątkę poświęcenia kościoła. Także w tym roku mogliśmy się spotkać na placu przed kościołem, aby wspólnie dalej świętować. Całe rodziny zasiadły pod namiotami, przy stołach. Był to czas na rozmowy, spotkania nie tylko z najbliższymi, ale również z gośćmi z innych filiałów i parafii.  Nikt tego dnia nie musiał śpieszyć się do domu na obiad, gdyż na pikniku można było wypić kawę i herbatę, zjeść ciasta, kanapki oraz potrawy z grilla. W międzyczasie dzieci malowały twarze na postacie z ulubionych bajek oraz korzystały z dmuchanego zamku. 

Bez wątpienia był to błogosławiony i pełen łaski czas. Podniosła chwila w życiu Marklowickiego zboru. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku znów będziemy mogli razem się spotkać i wspólnie przeżywać kolejną pamiątkę. 

Łukasz Pietroszek

Kazania ks. Oskara Wilda oraz występ chóru można obejrzeć tutaj.


Galeria

Zdjęcia: Ludmiła Walica, Szymon Grzybek, Jan Walica

Pamiątka poświęcenia kościoła – 23 czerwca 2019